Minska timotejfröspillet

Ökad framkörningshastighet ökar spillet. Men det är inte alltid rätt att minska hastigheten. Det är några av slutsatserna i den första studien någonsin av spill vid tröskning av timotejfrö. Varje tröska har sina speciella inställningsmöjligheter och måste justeras efter tröskdagens och fältets förhållanden.
chevron-down