Minskat spill och ökad kapacitet vid skördetröskning av höstoljeväxter.

Resultaten från de båda försöksåren (2006 och 2007) pekar på att förlängning av skärbordet med 50
cm minskade spillet med i storleksordningen 100 kg per hektar. Samtidigt ökade kapaciteten.

chevron-down