Mjukare i marken efter höstraps

Motståndet i jorden för höstveterötter var lägre i 1-årsvete efter höstraps jämfört med i 2-årsvete efter höstvete. Skillnaderna i jordmotstånd ökade med djupet i jorden och störst var skillnaderna på 20–30 cm. Också genomsläppligheten för vatten var högre efter höstraps än efter höstvete som förfrukt.
chevron-down