Modern växtodling på historisk mark

Ulf Gahne och Åke Ahlsten driver Roma Kungsgård på Gotland i ett samarbete som är inne på 3:e generationen. Deras 30 hektar sockerbetor är borta sedan odlingen försvann från ön. Nu ersätter vår- och höstraps sockerbetorna i växtföljden och höstrapsen är lönsammaste grödan.
chevron-down