Monsanto är även ett rapsförädlingsföretag

De senaste åren har sortprovning innehållit allt fler sorter från Monsanto. Sorter som Idol, Capitol, Cadillac och Carolus är sortnamn som de flesta höstrapsodlare känner igen. Inför hösten 2004 kommer den högavkastande linjesorten Carousel att
introduceras.
chevron-down