MTR - ingen dramatik för vallfrö

Varken Svalöf Weibull eller privathandeln spår några drastiska förändringar av vallfröodlingen som följd av MTR när de får titta in i kristallkulan. Men på sikt gäller det att hålla produktionskostnaden nere om inte konkurrentländer ska ta över. Större betydelse än MTR för vallfröerna har utvecklingen av animalieproduktionen.
chevron-down