Multorp visar vägen för höstraps i väst

Sex olika etableringskoncept jämförs 2015/2016 i ett etableringsförsök på Multorp Västra Götaland. Försöket lades ut hösten 2015, växer på för fullt i skrivande stund och kommer att skördas och utvärderas hösten 2016. De olika leden har redan studerats vid flera fältvandringar och intresset är stort för att lära sig mer om bästa sätten att etablera höstraps på i regionen.
chevron-down