N-gödsling till höstraps. 2003.

13 led med olika varianter av höst och vårgödsling med kväve och svavel. 3 försök.
chevron-down