N-gödslingsförsök i höstraps 2005, rådata

chevron-down