När rapsen är tröskad – håll koll när du säljer

Det finns en hel del pengar för odlaren att hämta genom att jämföra handelsföretagens avräkningssystem för raps. Vid leverans till silo, d.v.s. köparens egen anläggning, är kanske skillnaderna överlag inte speciellt stora. Det är viktigt att bevaka att man inte tappar pengar på vägen om man via sitt ombud levererar direkt till AAK i Karlshamn.
chevron-down