Näsa för RME

På Energigårdarna finns alternativet till olja från Saudiarabien. Lokalt producerad RME når nu ut till yrkestrafiken i Skåne där Energigårdarna bygger upp ett eget distributionsnät. Med raps från egna gårdar och närhet till kunderna hoppas man kunna etablera en egen marknad för lokalproducerad energi.
chevron-down