Nästa nummer (nr. 3 2003) av Svensk Frötidning kommer ut i vecka 18, dvs. månadsskiftet april/maj.

Det finns ingen ytterligare information.
chevron-down