Nektar - en komplex historia

Omfattande litteraturstudier och svenska fältstudier ger mycket lite stöd för att det går att skylla odling av höstrapshybrider på utebliven eller sämre honungsskörd. De så kallade GMS-hybriderna producerar mest nektar, men det har inte kunnat påvisas skillnader mellan sorter inom respektive hybridsorttyp.

chevron-down