Nettot visar nyttan

Utom tävlan, men med kronor i stället för råfett i fokus, kastas resultattabellen i Rapsmästaren 2020 om. Dyra produktionsmedel straffar sig, medan väl avvägda insatsvaror ger god lönsamhet. Nettoberäkningen visar den ekonomiska nyttan som höstrapsodlingens bidrar med på företagsnivå.
chevron-down