Noen resultater fra norske undersøkelser av förfruktsverdi, forsøk og praksis

Presentation från Nordiska Våroljeväxtkonferensen 2019 med forskning och försök inom vårraps och vårrybs i Finland, Norge och Sverige. Arrangörer: SFO, AVENA och NIBIO
chevron-down