Normalt vallfröår 2013

De senaste åren har varit problematiska för många fröodlare. Men 2013 blev skördeutbytena överlag goda samtidigt som all klöver glädjande gick att skörda!
chevron-down