Nötflyt och specialgödselmedel till ekologisk ängssvingel.

Fyra försök visade att pelleterad hönsgödsel gav nästan lika bra resultat som mineralgödsel i ängssvingel. Tillförsel av 60 kg/ha kväve på våren gav en statistisk signifikant merskörd jämfört med 30 kg/ha kväve.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down