Notiser

Bra rapsår i Kanada, Rapsolja sanktionerat i USA, F2 hybrid som
roulette, Svensk rapsoljediet bäst, Nya rön för stråförkortning i rödsvingel, Svenska oljeväxt- och veteodlare kan fixa halva svenska klimatmålet, Danskarna tror
på fröodling.
chevron-down