Notiser

Frötidningsredaktör ny doktor i strukturkalkning. Torbjörn Kotz – ny styrelseledamot i SFO. Framtidens teknik inom lantbruket – tema vid SFOs stämma. SFO-profil prisas med medalj för utveckling av fröodlingen

chevron-down