Nr. 2 av Svensk Frötidning utkommer v. 12 ca 22 mars

Vi ser fram emot att få berätta om:

* Ograniska gödselmedel till ekologisk höstraps

* Falsk såbädd är sant

* Ogräsbekämpning i vårraps

* Våra Grödor: Engelskt rajgräs

* Gårdsreportage

* Christer Nilsson - oljeväxtprofil

* Nya vallfröaktörer

* Förlängt skärbord minskar spillet

* Notiser mm
chevron-down