Nr. 6 2002 av Svensk Frötidning kommer kring Alla Helgons dag (c:a vecka 45).

Det finns ingen ytterligare information
chevron-down