Nr. 7 2002 av Svensk Frötidning kommer strax innan jul! (vecka 51).

Detta är också årets sista nummer av Frötidningen. Det finns ingen ytterligare information.
chevron-down