Nu får vi trimma timotejodlingen

Med den nya jordbrukspolitiken är det risk att odlingsekonomin försämras i en del av vallfrögrödorna. Det gäller nu att se över omkostnader i alla led för att även fortsättningsvis få ett acceptabelt odlingsnetto.
chevron-down