Nu har vårrapsen chans att lyfta

Inför 2021 finns hopp i våroljeväxtodlingen. Nya sorter har lyft skördenivån, Clearfieldtekniken håller rent på mulljordar och betningsmedlet Buteo Start är tillgängligt i Sverige.
chevron-down