Nu måste något hända!

Prisnivån i vallfrö 2019 blev jämförbar med 2018 års priser. Marknaden för frö är god och prisnivån pekar svagt uppåt. Trots odlingsutveckling är lönsamheten svag i fröodlingen och priset måste upp för att inte intresset för odlingsgrenen ska svalna rejält.
chevron-down