Ny bekämpningsstrategi i vitklöver

Bekämpning av klöverspetsvivel är en mycket viktig åtgärd i vitklöverfröodling. Biscaya är inte tillåten för användning säsongen 2021. Försök utförda 2020 visade på värdet av bekämpning och att en lämplig strategi kan vara delad behandling med bland annat Mavrik.
chevron-down