Ny överenskommelse för vallfrö i hamn

Arbetet med att utvärdera den gemensamma branschöverenskommelsen, ramkontrakt för vallfrö, som varit gällande de senaste fem åren har pågått under i stort sett hela 2020. Parterna, SFO och fröföretagen, har nu enats kring en ny gemensam överenskommelse.
chevron-down