Nya försök i nya grödor

Flera nya försöksserier i rajsvingel och rörsvingel påbörjades i fjol inom ramen för projekt Vallfrö 10 000. Resultaten från 2008 visade att växtreglering med Moddus bör vara standard vid konventionell odling av raj- och rörsvingel. I skördeteknikförsöken är det för tidigt att dra några säkra slutsatser än.
chevron-down