Nya tag för bättre vinterhärdighet

De senaste årens vintrar har åter påmint oss om värdet av en bra vinterhärdighet i höstrapsen. Ny teknik har utvecklats för att i sortförsöken bättre kunna fånga upp de verkliga biologiska skillnaderna sorter emellan.

chevron-down