Nyfikenhet präglar distanslagen

De utländska lagen Team Latvia, Team Poland, SPZO Tjeckien och Frank Jessen, Tyskland vittnar om att det inte är lätt att tävla på distans utan att se sina rapsparceller. Lekfullhet och nyfikenhet är dock det som mest präglar deras tävlingsinsatser.

chevron-down