Nygamla sjukdomen kolvsjuka utmanar timotejfröodlingen

Angreppen av kolvsjuka i timotejfröodlingen var omfattande 2019 med största angreppen i äldre vallar. Svampen kan strypa näringstillförseln och hindra frösättningen. En ny litteraturstudie ska öka kunskapen och lägga grunden för vässade råd.
chevron-down