Nysatsning på radodling

Ökad problematik med gräsogräs och minskad tillgång på effektiva herbicider gör radodling till ett intressant koncept i fröodlingen.

chevron-down