Nytt Tempo i höstrapsetableringen

Hösten 2018 anlades 4 nya fältförsök i höstraps, etablerade med Tempo precisionssåmaskin och med olika utsädesmängder. Projektet är ett samarbete mellan SFO, Väderstad och SLU och studien ska också omfatta växtfysiologiska studier av höstrapsen både ovan och under mark. Radsådd är retro, men väl värd att studera på nytt.
chevron-down