Nytt vallfrökontrakt med internationell konkurrenskraft

Vallfröbranschen blir allt mer internationaliserad vilket ställer allt högre krav på jämförbarhet mellan vallfrökontraken hos de olika fröfirmorna. En ny branschgemensam överenskommelse med de svenska fröföretagen och SFO har därför tagits fram inför skörd 2016.
chevron-down