Odla oljeväxter och minska kvävetillförseln i efterkommande gröda

Flera undersökningar visar på oljeväxternas
betydelse som goda förfrukter. Inte minst
gäller det att ta tillvara det kväve som finns
i växtresterna efter skörd.
chevron-down