Odlaren som äger sin sort

Han heter Grindstad, driver Grindstad, odlar Grindstad och äger Grindstad. Norske Tollef Grindstad är därmed en originell kombination. Och ännu märkligare är att en sort med nästan 100 år på nacken har 100 procent av marknaden i Norge för vall under 400 m ö h, är mycket stor i Sverige och exporteras över Atlanten till Kanada.
chevron-down