Odling av engelskt rajgräs på olika radavstånd

12 försök viste att olika sorttyper av engelskt rajgräs kan etableras på 12, 24, 36 eller 48 cm radavstånd. 48 cm radavstånd gav dock lägst skörd i alla sorter.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down