Odling TB-täcker mera

Odla eller träda kan ge samma TB på papperet. Men även om man trädar finns fasta maskinkostnader fortfarande kvar och jämförelsen haltar därför. Fortsatt odling täcker i stället mera av företagets samkostnader och inför 2010 ser läget ljusare ut än 2009.
chevron-down