Odlingen av ekologiskt vallfrö måste öka!

Efterfrågan på ekologiskt odlar vallfrö är stor. Det är viktigt att vi producerar den kvantitet som behövs inom landet och därför behövs nya odlare.
chevron-down