Odlingsvägledning Alsikeklöver

Alsikeklöver är en flerårig ört. Växtsättet är upprätt. Alsikeklöver är en utpräglad korsbefruktare och bin och/eller humlor i odlingen är nödvändiga för att pollineringen ska bli tillfredställande.

chevron-down