Odlingsvägledning Ängsgröe

Ängsgröe är ett flerårigt lågt - medelhögt (20–70 cm) tuvat eller mattbildande gräs med upprätt, styvt, fåbladigt strå. Ängsgröe tål mycket slitage och har en bra läkningsförmåga. Arealen av ängsgröe i Sverige är inte så stor utan ligger kring 300 ha. Odlingen är i stort sett helt koncentrerad till Skåne.

chevron-down