Odlingsvägledning Engelskt Rajgräs

Engelskt rajgräs är ett flerårigt, något tuvat gräs, 30–60 cm högt. Engelskt rajgräs är en av de viktigaste arterna av
vallfrö internationellt.

chevron-down