Odlingsvägledning Hundäxing

Hundäxing är ett tuvat gräs. Gräset är känsligt för nattfrost i slutet april-maj månad och odlas främst i kustnära områden i södra Sverige.

chevron-down