Odlingsvägledning rajsvingel

Rajsvingel av rörsvingeltyp (Hykor och Felina) bildar samtliga fröbärande skott på hösten och är mycket beroende av en bra etablering och höstbehandling. Rajsvingelsorterna Hykor och Felina bör strängläggas. Rajsvingel har en kraftig återväxtförmåga och kan ge en stor ensilageskörd på hösten.

chevron-down