Odlingsvägledning Timotej

Timotej är ett tuvbildande gräs med upprättstående, styvt och bladbärande strå. Det är det fröslag som odlas på störst areal i Sverige.

chevron-down