Ogräsbekämpade fält ger bäst höstraps

Ogräsbekämpningen är en viktig pusselbit för en säker och bra höstrapsgröda. Kör i tid och var extra uppmärksam vid tidig sådd och glesa bestånd.
chevron-down