Ogräsbekämpning i höstraps i Mellansverige

Under många år har olika försöksserier pågått i Sydsverige för studera olika preparat och kombinationers effekt mot ogräs i höstraps. Ogräs i höstraps kan påverka grödan negativt på flera sätt. Höstgroende ogräs i stor omfattning kan precis som för tjockt sådd raps tvinga tillväxtpunkten att skjuta på höjden med försämrad vinterhärdighet som följd. Flera höstgroende ogräsarter kan starkt nedsätta skörden. Ogräs kan försvåra skördearbetet och öka spillet samt också mängden avfall i den skördade varan vilket kan vara kostsamt.
chevron-down