Ogräsbekämpning i höstraps. Sponsorförsök i Skåneförsökens regi. 2003.

Butisan, Nimbus, Matrigon och Kerb. 3 försök.
chevron-down