Ogräsbekämpning i rödklöver

Två försök i rödklöver visade att Reglone är ett bra alternativ till Basagran i rödklöver. Reglone kan användas under en lång period. I ett försök gav putsning av klövern i maj lika bra effekt som den kemiska ogräsbekämpningen.


Svenskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down