Ogräsbekämpning i vårkorn med insådd av vitklöver och ängsgröe

Två försök viste att en blandning av Basagran med Stomp SC eller Harmony gav en bra bekämpning av örtogräs i vårkorn med insådd av vitklöver och ängsgröe. Harmony gav dock en statistisk signifikant skördeminskning i vitklövern och Stomp SC kan skada ängsgröeinsådden vid fuktiga förhållanden.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down